Compléter un mot avec le son /oi/ avec -oi, -oy, -wa, -ua-, oua, -oê, -oeExercice fondamental

Compléter les mots suivants avec -oi, -oy, -wa, -ua-, -oua ou -oê.